Dosažené vzdělání:

2012 - 2018 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Študijný obor – Všeobecné veterinárske lekárstvo
2018 - 2023 PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach štúdium v odbore – veterinárna chirurgia, röntgenológia a ortopédia (Klinika malých zvierat) obhajoba dizertačnej práce. Školiteľ: MVDr.Zdeněk Žert, CSc,Dip.ECVS


Pracovní zkušenosti:

2022 - 2023 Animal clinic Praha - klinická rádiologia, onkológia a interná medicína
2023 - súčasnosť Regia vet s.r.o. Praha - onkológia a klinická rádiológia

 

Stáže a semináře:

2022 Kongres: akútni abdomen, Valeč, Česká republika (MVDr.Ondrej Škor, DECVIM-CA)

2020 Erasmus+ traineeship Veterinärmedizinische Universität Wien– Abteilung : Bildgebende Diagnostik 3 mesiace (Univ.-Prof.
Dr.med.vet. Eberhard Ludewig, DECVDI)

2019 - Erasmus+ traineeship Veterinärmedizinische Universität Wien– Abteilung : Bildgebende Diagnostik (Univ.-Prof.Dr.med.vet. Eberhard Ludewig, DECVDI) 3 mesiace , Abteilung für Interne Medizin (1 mesiac)
Workshop: Ultrasonografia ciev (MUDr.Jozef Beňačka,PhD., Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne)

2018 - 10-dňová prax na klinike malých zvierat Univerzity veterinárskeho lekárstva v Brne – Oddelenie: Zobrazovacie diagnostiky (MVDr.Pavel Proks, PhD.)
Večerný Seminar: Využitie CT-Diagnostiky vo veterinárnej praxi (Dr. Tobias Schwarz FRCVS, DACVR, DipECVDI, DVR)
Seminárr : študentsko-vedecká konferencia UVLF, Košice

2017 - Seminár : veterinársky študentský kongres, Nitra Seminár a Workshop : Kongres NOVÁ VETERINÁRIA, Nitra Seminár: akútny pacient, Brno

2016 - 2017 študentská stáž Erasmus+ Veterinärmedizinische Universität Wien

2010 - študentský výmenný program v Holandsku – Zoetermeer

 

Publikace:

2023 - M.Ševčíková Ultrasound evaluation of the extracranial cerebral circulation (Common-, external- and internal carotid artery) in different breeds of the dogs, In Animals, ISSN 2076-2615, Animals 2023, 13(10)

2022 - Ševčíková M., Kerekes Z., Figurová M., Hluchý M., Ševčík K. et al.Retrospective analysis of tracheal hypoplasia in brachycephalic and nonbrachycephalic dogs : Inter- and Intra-observer agreement of measurements, In Acta Veterinaria Hungarica,1588-2705, vol.70, no.3, p.192-200.

2021 - Ševčíková, Marieta - ŠEVČÍK, Karol - HLUCHÝ, Marián - DOMANIŽA, Michal - VALENČÁKOVÁ, Alexandra  - HORŇÁKOVÁ, Ľubica - FIGUROVÁ, Mária. Hypertrofická osteodystrofia (HOD) – metafyzárna osteopatia – klinické prípady. In Vetžurnál. ISSN 0025-858X, 2021, roč. 19, č. 2, s. 36-40. Dostupné na internete: <blob:https://www.kvlsr.sk/f97ad592-c032-47da-907ee1b1da289ea8>.

2019 - Ševčíková, Marieta - ŠEVČÍK, Karol - ŽERT, Zdeněk - FIGUROVÁ, Mária. Magnetická rezonancia a ultrasonografia pri diagnostike hyperadrenokorticizmu závislého od hypofýzy (PDH) u francúzskeho buldočka : klinický prípad. In Zdravie zvierat, kvalita potravín a krmív 2019 : zborník vedeckých príspevkov. 1.vyd. - Košice : UVLF v Košiciach, 2019. ISBN 978-80-8077-654-1, cD-ROM, S.22-25.

2019 - Ševčíková, Marieta - HLUCHÝ, Marián - LAPŠANSKÁ, Mária - ŠEVČÍK, Karol - ŽERT, Zdeněk - FIGUROVÁ, Mária. Ultrasound and doppler evaluation of vascular thrombosis and haemorrhagic infarction in the spleen in a dog - case report. In Animal physiology, nutrition and welfare 2019. konferencia. Animal physiology, nutrition and welfare 2019 : proceedings of reviwed scientific papers. 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2019. ISBN 978-80-7394-771-2, s. 235-241.

2019 - Ševčíková, Marieta - ŽERT, Zdeněk - FIGUROVÁ, Mária - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - KEREKES, Zoltán. Porovnanie priemeru priedušnice prostredníctvom rôznych zobrazovacích metód u psa- klinický prípad. In ŠkolaVeda-Prax. konferencia. Škola - Veda - Prax, 17.-18. september 2019, Košice: Zborník referátov a abstraktov: konferencia pri príležitosti 70. výročia založenia UVLF v Košiciach. 1. vyd. - Košice : UVLF v Košiciach, 2019. ISBN 978-80-8077-628-2, cD-ROM, S. 36-37.

2019 Ševčíková, Marieta - ŽERT, Zdeněk - ŠEVČÍK, Karol - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - HORŇÁKOVÁ, Ľubica - KEREKES, Zoltán - FIGUROVÁ, Mária. Numerické porovnanie priechodnosti priedušnice na röntgenograme u brachycefalických a niektorých ďalších plemien psov. In Škola- Veda-Prax. konferencia. Škola - Veda - Prax, 17.-18. september 2019, Košice: Zborník referátov a abstraktov: konferencia pri príležitosti 70. výročia založenia UVLF v Košiciach. 1. vyd. - Košice : UVLF v Košiciach, 2019. ISBN 978-80-8077-628-2, cD-ROM, S. 38.

2019 - Ševčíková, Marieta - FIGUROVÁ, Mária - ŠEVČÍK, Karol - ŽERT, Zdeněk. Algoritmus analýzy a charakteristiky ložiskových lézií pečene a iných abdominálnych más využitím kontrastnej ultrasonografie. In Infovet. - 2019. ISSN 1335-1907, 2019, roč. 26, č. 4, s. 153-159.

2022 - Ševčík, K - Karaffová, V - Hluchý, M - Ševčíková, M - Ševčíková, ZLedecký, V. Relationship of mRNA expression of selected genes in peripheral blood and synovial fluid in cranial cruciate ligament deficient stifles of dogs. In Animals. ISSN 2076-2615, 2022, vol. 12, no. 6, art. no. 754

2022 - Ševčík, K- Hluchý, M - Ševčíková, M - Domaniža, M- Ledecký, V. Interand intra-observer variations in radiographic evaluation of pelvic limbs in Yorkshire Terriers with cranial cruciate ligament rupture and patellar luxation. In Veterinary sciences. ISSN 2306-7381, 2022, vol. 9, no. 4, art. no. 179, p.

2021 - Ševčík, K- Hluchý, M - Ševčíková, M- Ledecký, V., Radiographic measurement of canine stifle joint angles using four different landmark methods. In Acta veterinaria Brno. ISSN 0001-7213, 2021, vol. 90, no. 4, p.399-406.

 

Členství:

Komora veterinárních lékařů ČR

 

Vlastní zvířata:

Pes Írsky setr - Ennell, hrubosrstej jezevčík Gizmo

 

Zájmy:

Samoštúdium, šport, čítanie kníh, umenie