MVDr.
Eva Pavelková CertAVP(VC) MRCVS

Certifikovaný kardiolog - vyšetření, diagnostika a léčba kardiologických obtíží

MVDr. Eva Pavelková CertAVP(VC) MRCVS

Certifikovaný kardiolog - vyšetření, diagnostika a léčba kardiologických obtíží

 

Ukončila vzdělání na FVL FVU Brno v roce 2006. Následně absolvovala Cardiology Internship na University of Liverpool School of Veterinary Science. Vystudovala veterinární kardiologii na Royal (Dick) School of Veterinary Studies University Edinburgh, které ukončila v roce 2014. Od tohoto roku pracuje jako referenční kardioložka. Přednáší pro lékaře i veřejnost, účastní se mnoha výzkumných projektů v oblasti kardiologie psů a koček.

Je zkušeným certifikovaným kardiologem.

Provádí diagnostiku a terapii asymptomatických srdečních šelestů, vrozených i získaných srdečních vad, onemocnění perikardu, akutního i chronického srdečního selhání, arytmie, dyspnoe nebo kolapsu/synkopy. Vyšetřuje srdce před uchovněním, před anestezií, nebo preventivně na žádost majitele.

Jako referenční lékař pomáhá s interpretací rentgenů hrudníku, EKG a echo videí a managementem složitých případů.