Naše filozofie

Naše filozofie

Veterinární klinika Regia Vet je pojatá jako pracoviště, poskytující komplexní veterinární péči na špičkové odborné úrovni a to jak v oblasti léčby a prevence, tak poradenství.


Naší filozofií je poskytovat pacientům komplexní preventivní i specializovanou veterinární péči od počáteční konzultace po pooperační péči s návazností na veškerá dostupná odborná vyšetření, jejichž zajištění je pro nás samozřejmostí.


Díky personálnímu a technickému vybavení i široké otevírací době poskytujeme akutní ošetření a první pomoc kritickým pacientům, jako jsou často autoúrazy, otravy nebo srdeční selhání.


Pro tyto případy je hospitalizace vybavena jednotkou intenzivní péče s kyslíkovým boxem a operační sál i instrumentáriem pro operace mnohočetných zranění, otevřených zlomenin apod.


Díky laboratornímu, rentgenologickému a sonografickému zázemí kliniky probíhá většina vyšetření přímo na pracovišti,  bez časové prodlevy nebo nutnosti převozu pacientů.


Ambulantní provoz je zajišťován střídavě všemi lékaři kliniky. Zlatým standardem je možnost objednání jednak na určitý čas, jednak k lékaři, který již pacienta zná nebo spadá do jeho specializace.


Specializací RegiaVet kliniky je onkologie, ortopedie a chirurgie včetně endoskopické chirurgie.


Specializované výkony vyžadují vždy alespoň přechodnou hospitalizaci pacienta.


Ve většině případů probíhá příjem pacientů na operace nebo diagnostické výkony spojené s anestezii v ranních hodinách. Během dopoledne absolvují pacienti předoperační vyšetření, nutná pro bezproblémový průběh anestezie i výkonu samotného. V této době jsou stabilizování a zklidněni na hospitalizaci infuzí a medikamenty, které uvolňují především stres a napětí, které je vždy největší při příchodu a příjmu pacienta. Z tohoto důvodu by se neměl zvířecí pacient uvádět do anestezie bezprostředně po příchodu do ordinace.


Samotný chirurgický, stomatologický nebo diagnostický výkon probíhá obvykle do odpoledních hodin. Po výkonu je pacient v době probouzení na hospitalizaci pod dozorem personálu až do plného návratu vědomí, trvale jsou monitorovány životní funkce, pacient je zahříván a jsou mu převážně infusně, dle individuální potřeby, podávány nadále zklidňující léky a léky proti bolesti.


Předání již plně probuzeného pacienta zpět majitelům probíhá většinou ve večerních hodinách.


V podobném, většinou zkráceném, režimu probíhají i stomatologická ošetření.