Vzdelanie:

Absolvent UVL Košice 2012

Špecializačné postgraduálne skúšky, certifikácie esavs: 

21.1.2021 špecializačné skúšky - chirurgia
Soft Tissue Surgery II. (Skin reconstruction, rectal and perineal surgery)
Soft Tissue Surgery III. (Hepatobiliary, pancreas, adrenals, urinary)
Soft Tissue Surgery V. (Thoracic surgery)


3.2.2020 špecializačné skúšky - chirurgia
Soft Tissue Surgery I. (Surgical methods in small animal surgery, abdominal surgery)

Soft Tissue Surgery IV. (Head and neck surgery)


1.2.2019  špecializačné skúšky - ortopédia
Orthopaedics I
Orthopaedics II
Orthopaedics III
Feline Orthopaedics


Účasť na vybraných vzdelávacích akciách a seminároch:

24.8.-28.8.2020

ESAVS – Small Animal Surgery Training Program – Soft Tissue Surgery V. (Thoracic surgery), Vienna, Austria.

4.8.-30.8.2020

BioMedtrix Universal Hip Online Course, garant: Dr. Dr.Terri Schiller, University of Calgary, Alberta, Canada.

8.12.-12.12.2019

ESAVS – Small Animal Surgery Training Program – Soft Tissue Surgery III. (Hepatobiliary, pancreas, adrenals, urinary), Cremona, Italy.

26.8. - 30.8 2019

ESAVS – Small Animal Surgery Training Program – Soft Tissue Surgery II. (Skin reconstruction, rectal and perineal surgery), Vienna, Austria.

3.6.-7.6.2019

ESAVS – Small Animal Surgery Training Program – Soft Tissue Surgery IV. (Head and neck surgery), Lisbon, Portugal.

2.1.-6.1.2019

ESAVS – Small Animal Surgery Training Program – Soft Tissue Surgery I. (Surgical methods in small animal surgery, abdominal surgery), Vienna, Austria.

3.9.-7.9.2018

ESAVS – Small Animal Surgery Training Program – Orthopedics III., Vienna, Austria.

30.7.-3.8.18

ESAVS – Small Animal Surgery Training Program – Feline Orthopedics,  Vienna, Austria.

7.5.-13.5.2018

ESAVS – Small Animal Surgery Training Program – Orthopedics II.,Cremona, Italy

9.-10.3.2018

Moderní trendy v léčbě zlomenin, Nesuchyně, Česká republika, garant: Dr. Prof. Bruno Peirone.29.1.-3.2.2018  

ESAVS - Small Animal Surgery Training Program - Orthopedics I., Vienna, Austria

15.-16.9.17

Fidex conference, aj ako speaker (OCD of lateral and medial trochlear ridges of the talus in large, cross breed puppy), Lyon, Francúzsko.

7.-8.7.2017

Deformities corrections by internal fixation, garant Massimo Petazzoni DVM, Alicante, Španielsko.

1.4.2017

Course on treatment of angular deformities by circular external fixation, garant: Emilio Salas Herreros drMedVet, Gian Luca Rovesti drMedVet, Bologna, Taliansko.

31.3.2017

Advanced linear external fixation course, garant: Emilio Salas Herreros drMedVet, Gian Luca Rovesti drMedVet, Bologna, Taliansko.

10-11.12.2016

Artroskopia Malých zvierat, garant MVDr. Jan Beránek MRCVS, Žilina.

30.6.-15.7.2016

Chirurgická stáž, Tiergesundheitszentrum, Bramsche, Nemecko

21.-22.5. 2016

International Fidex user conference and workshop, Praha, Česká republika.

9.-10. 5. 2016

Arthrex Arthrolab product training workshop, Mníchov, Nemecko.

6-7 .11. 2015

Advanced Neurosurgery workshop, Centro Veterinario de Diagnóstico por Imagen del Levante Rojales Alicante, Španielsko. Course instructor: Franck Forterre Professor, dipl. ECVS.

28.-29.3. 2015

Orto-trauma workshop/Chirurgické prístupy ku kĺbom a kostiam, garant: Dr. Prof. Bruno Peirone, Enrico Panichi DVM, Viedeň, Rakúsko.

6.-7.12.2014

Moderné trendy v liečbe zlomenín a hojení kostí, garant: Dr. Prof. Bruno Peirone, Enrico Panichi DVM, Smolenice.

18.11.2012

Kurz Ortopédie a traumatológie, garant: Dr Eva Schnabl Dipl. ECVS, Bratislava.

Odborné a vedecké publikácie:

Vatolík V., Janovská V., Novák M. Použitie endoprotézy patelárneho žliabku v štyroch rôznych prípadoch u psa, VetŽurnál KVLSR 4/2020

Vatolík V., Novák M.,Tri rôzne terapeutické prístupy k Ektrodaktýlii u psa, VetŽurnál KVLSR 3/2020

Vatolík V., Marek L., Použitie terapie riadeného podtlaku v manažmente Akrálnej lick dermatitídy u psa, VetŽurnál KVLSR 2/2020

Hájek I., Vatolík V., Anomalie cerebellopontinní oblasti psů – popis 2 případů, Vetrinářství 2/2020

Vatolík V., Hájek I., Použitie platničky a autograftu fascia lata pri chirurgickom manažmente chronickej ruptúry Achillovej šľachy u psa, VetŽurnál KVLSR 4/2019

Gambošová M., Vatolík V., Kučerová M., Bugyiová K., Intraorálny mastocytóm, VetŽurnál KVLSR 4/2018

Hájek I., Vatolík V., Myositida žvýkacích svalů u psa, VetŽurnál KVLSR 2/2018

Vatolík V., Chirurgický manažment Ectrodactylie u mladého kríženca psa, VetŽurnál KVLSR 2/2018

Vatolík V., K.Bugyiová, Fibrotická kontraktúra m.Infraspinatus, VetŽurnál KVLSR 1/2018

Vatolík V., OCD laterálneho a mediálneho hrebeňa trochley talu, Informačný spravodajca KVLSR 3/2017

Hajek, V.Vatolík, Divertikl 4. mozkové komory u Dobrmana, Informačný spravodajca KVLSR 4/2016

‍Vatolík V., Galovičová A., Ficová S.Stabilizácia zlomenín metatarzálnych kostí u mačky, Pes a mačka 9/2016

Vatolík V., Kombinácia internej a externej fixácii pre riešení nestability tarzu, Informačný spravodajca KVL SR 3/2016

‍Vatolík V., Galovičová A., Terapia pomocou "platelest rich plasma" - PRP, Pes a mačka 7/2016, s.14-15

‍Vatolík V., Aktuálne trendy v riešení Wobblerovho syndrómu, Informačný spravodajca KVLSR 01/2016

‍Vatolík V., Dokič Ž., Ortopedické a neurologické príčiny krívania u mačiek – popis prípadu , Informačný spravodajca KVLSR 03/2015

‍Paluš V., Juházsová Z., Vatolík V., Ficová S., Quadrigeminálna cysta u čivavy, Informačný spravodajca KVLSR 1/2015

 

Prednášková činnosť:

14.9.2019 - Epeiroscup symposium, Juvenilné ortopedické problémy psov, Senec.

7.9.2019 - Handipiknik 2,Život s handicapovaným pacientom pohľadom veterinárneho lekára, Nitra.

25.5.2019 - Piknik pre handicapovaných miláčikov,Starostlivosť o handicapovaného pacienta, ochorenia/problémy vedúce k dočasným-trvalým následkom, Bratislava.

15.-16.9.2017 - Fidex conference, OCD of lateral and medial trochlear ridges of the talus in large, cross breed puppy, Lyon, France.