Odborník v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče

 

Maturoval v roce 1995 na SZŠ MUDr. Ivana Hálka v Bratislavě v oboru Zdravotní sestra. VŠ studium ukončil rigorózní zkouškou na Trnavské Univerzitě v Trnavě v oboru Ošetřovatelství. Od maturity nepřetržitě pracuje v oboru Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče.

Od roku 2001 do roku 2015 působil ve FN Motol jako staniční sestra Resuscitačního oddělení pro dětský KARIM. V roce 2015 mu byla Českou asociací sester udělená cena Florance Nightingelové za významný přínos rozvoje oboru Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče. Do roku 2016 působil jako místopředseda sekce Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče České asociace sester. V roce 2021 mu byla udělená medaile České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny za mimořádné zásluhy pro obor.

Od 19.3.2020 do Května 2021 působil jako staniční sestra Covid ARO ve FN v Motole.

Od Května 2021 do Června 2023 působil znovu jako staniční sestra Resuscitačního oddělení pro děti KARIM ve FN v Motole.

V současné době pracuje na částečný úvazek jako školitel pro resuscitační oddělení KARIM FN Motol a anestetista pro naší kliniku a veterinární nemocnici VETCENTRUM. Na pozici Anestetisty vede anestézie hlavně u starých nebo nemocných zvířat s velkým rizikem podání celkové anestézie. Významně se podílí na intenzivní péči o kriticky nemocná zvířata na jednotce intenzivní péče naší kliniky.

Je člen České společnosti Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny J. E. Purkyně.

  • absolvoval I. specializační studium v oboru Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče
  • absolvoval II. specializační studium v oboru Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče v pediatrii a neonatologii
  • od roku 1996 se věnuje anesteziologii a intenzivní péči v klinické veterinární medicíně
  • od roku 1998 se věnuje anestézii a intenzivní medicíně experimentálních zvířat v IKEM Praha
  • absolvoval anesteziologickou stáž na Veterinární Univerzitě v Brně na Klinice chorob koní
  • od roku 2004 spolupracuje se Zoologickou zahradou hlavního města Prahy v oblasti anesteziologie zvířat při chirurgických intervencích
  • je spoluzakladatel a vrchní sestra Veterinární záchranné služby PET-MEDIC v Praze
  • Od roku 2023 si prohlubuje vzdělání formou specializačního vzdělávání v oboru Perioperační péče

6.12.2006 společně s Mgr. Jiřím Čápem jako první v ČR provedli mimotělní hemodialýzu (CVVHD) u psa v nemocnici VETCENTRUM (brakýř, 12kg), na této léčebné metodě participuje dodnes.

Zabývá se i přednáškovou činností z oboru ARIP, přednášející v specializačních vzdělávacích programech sester v oboru ARIP.

Má rád hudbu, tanec, společenské akce, divadlo, muzikál, 8 let tancoval Slovenský folklór.