Dosažené vzdělání:

2002 - 2008 Veterinární a Farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinárního lékařství

2008 - 2009 Postgraduální student na Oddělení interní medicíny Kliniky chorob psů a koček VFU Brno

 

Pracovní zkušenosti:

2008 - 2009 VFU Brno

2009 - 2011 VETINO Jaggy Praha

2011 - 2012 Animal Clinic Praha

2013 - 2017 Rezidenční program European College of Veterinary Internal Medicine v oboru medicínské onkologie na Veterinární univerzitě ve Vídni v Rakousku (Vetmeduni Vienna)

2016 - 2021 Odborný asistent na Oddělení onkologie Vetmeduni Vienna

2019 - 2021 Hlavní onkolog na Animal Health Trust, Spojené Království

Od 2012 Konzultant pro Laboklin (Německo, Rakousko, ČR, Slovensko)

Od 2019 Vedoucí onkolog na onkologické klinice RegiaVet Praha

Od 2019 Onkolog konzultant na veterinární klinice Animed Brno

Od 2020 Onkolog konzultant na Anima Žilina

Od 2021 Vedoucí onkolog na onkologické klinice Vetpoint Bratislava

Od 2023 Onkolog konzultant na chirurgické klinice Tierklinik am Stadtpark Wien, Rakousko


Pracovní organizace:

Komora veterinárních lékařů ČR (KVL ČR)

Veterinární Asociace Klinických Patologů a Onkologů (VAKPO), ČR

European college of veterinary internal medicine - companion animals (ECVIM-CA)

Veterinary Cancer Society (VCS)

European Society of Veterinary Oncology (ESVONC)

European Canine Lymphoma Network (ECLN), Švýcarsko

Oncology Pathology Working Group (OPWG), USA

Royal Colleague of Veterinary Surgeons (RCVS), Spojené Království

Veterinary Oncology Network Austria (VONA), Rakousko


Vědecké projekty (uzavřené a probíhající):

Felinní orální skvamocelulární karcinom

Felinní gastrointestinální lymfom

Nodální lymfom psů

Kutánní mastocytom psů

Nukleosomy u psů

Genetické sekvenování psů

Karcinomy análního váčku psů

Imunoterapie karcinomu mléčné žlázy psů a koček

Imunoterapie melanomu psů

Imunoterapie karcinomu štítné žlázy psů

 

Kdo je specializovaný veterinární onkolog?

Specializovaný veterinární onkolog absolvoval po dokončení základního veterinárního magisterského studia (ukončené titulem MVDr.) několikaletý intenzivní trénink v zahraničí zaměřený na onkologii (obor zabývající se léčbou rakoviny). Jedná se o postgraduální klinické vzdělání trvající déle jak čtyři roky, které se skládá z klinických stáží v rámci jednotlivých oborů veterinární medicíny, které se týkají onkologie. Tyto rotace zahrnují především interní medicínu, chirurgii, zobrazovací a laboratorní diagnostiku. Nedílnou součástí tréninku je také aktivní vědecký výzkum, které piluje objektivní kritické myšlení. V rámci vzdělávacího procesu musí uchazeč zvládnout složité teoretické a praktické zkoušky dle požadavků vzdělávací komise medicínské onkologie-evropské koleje veterinární interní medicíny (ECVIM-CA (oncology)).  Lékaři, kteří zakončí studium úspěšné složenými zkouškami, se mohou označit titulem diplomovaného specialisty ve veterinární onkologii (Dipl. ECVIM-CA (oncology) a EBVS recognized specialist in veterinary oncology), který je v rámci EU chráněnou značkou specializovaného veterinárního vzdělání.  Dosažená kvalifikace se dá v rámci lidské medicíny přirovnat k nejvyšší klinické atestaci.