MVDr.
Ondřej Škor, Dipl.ECVIM-CA (oncology)

Konzultant specialista v oboru onkologie, EBVS® European board-certified specialist in oncology

MVDr. Ondřej Škor, Dipl.ECVIM-CA (oncology)

Konzultant specialista v oboru onkologie, EBVS® European board-certified specialist in oncology

 

Pracovní zkušenosti:

2009-2011      Internship, Jaggy Praha
2011-2012      specialista onkolog na klinice Animal Clinic Praha
2013-2017      rezidenční program European College of Veterinary Internal Medicine v oboru medicínské onkologie na Veterinární univerzitě ve Vídni v Rakousku (Vetmeduni Vienna)
2016-nyní       odborný asistent na Oddělení onkologie Vetmeduni Vienna
6/2019-nyní    onkolog na Animal Health Trust, Spojené Království
9/2019-nyní    onkolog konzultant na veterinární klinice Animed
8/2019-nyní    onkolog konzultant na veterinární klinice Regia Vet

Dosažené vzdělání:

 

2002-2008       Veterinární a Farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinárního lékařství
2008-2009       postgraduální student na Oddělení interní medicíny Kliniky chorob psů a koček VFU Brno

Členství:

Komora veterinárních lékařů ČR (KVL ČR)
prezident Veterinární Asociace Klinických Patologů a Onkologů (VAKPO), ČR
European colleague of veterinary internal medicine-companion animals (ECVIM-CA)
Veterinary Cancer Society (VCS)
European Society of Veterinary Oncology (ESVONC)
European Network of Canine Lymphoma
Executive Committee ECVIM-CA, Německo
European Canine Lymphoma Network (ECLN), Švýcarsko
Oncology Pathology Working Group (OPWG), USA
Royal Colleague of Veterinary Surgeons (RCVS), Spojené Království
Veterinary Oncology Network Austria (VONA), Rakousko

Výzkumné projekty:

felinní orální skvamocelulární karcinom
felinní alimentární lymfom
multicentrický lymfom psů
orální melanom psů
kutánní mastocytom psů